در دومین جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان کهگیلویه که در سالن فرمانداری به ریاست آقای خنجری معاون فرماندار برگزار گردیدآقای مهندس هدایت نیا رئیس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی استان که در این جلسه حضور داشتند علت عدم اجرا و تکراری شدن مصوبات را برگزار نکردن کمیته فنی برای هر مصوبه عنوان نمود .ایشان ابراز داشتند باید پس از مصوب شدن هر مصوبه ادارات عضو اجرای مصوبه ،کمیته فنی تخصصی مصوبه مربوطه را با حضور نماینده دبیرخانه شورای سلامت شهرستان برگزار نمایند و خروجی نهایی  را جهت طرح در جلسه شورای سلامت شهرستان بیاورند که این امر باعث تصمیم گیری بهتر فرماندار و اعضای جلسه و عملیاتی شدن مصوبات خواهند شد.ایشان همچنین ابراز کردند ارزیابی عملکرد سلامت محوری دستگاههای اجرایی استان و به تبع شهرستان در دستور کار برنامه های مرکز سیاست گذاری سلامت استان می باشد که به منظور سنجش موفقیت دستگاهها در راستای تحقق اهداف و وظایف سلامت تعیین می گردد. ایشان همچنین به برنامه مجمع سلامت شهرستان و استان اشاره داشتند که هرساله در بهمن ماه با حضور زیربطان از بخش های دولتی و غیردولتی در سطح استان و شهرستان که سالانه با حضور حداکثری مسئولین استانی یا شهرستانی و زیربطان سلامت  برای تبادل دانش نظرات و تجربیات ،یادگیری جمعی و گفتمان سازی درباره رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم تبیین اولویت های مهم سلامت و حمایت طلبی برای آنها برگزار می شود و در نتیجه منتج به توصیه های سیاستی عمومی سالم می گردد.ایشان همچنین بیان داشتند مرکز سیاست‌گذاری سلامت در دانشگاه علوم‌ پزشکی یاسوج تشکیل شده و از این پس مسائل کلان حوزه سلامت استان در این مرکز تصمیم‌گیری می‌شود. همچنین رویکرد برگزاری جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی هم در استان وهم در شهرستان تغییر کرده و رویکرد جدیدی در نظر گرفته شده گه در این رویکرد از تک محوری و پرداختن فقط به یک بخش از حوزه سلامت خارج شده و به تمامی جوانب حوزه سلامت اعم از جسمی، روحی، اجتماعی و معنوی و مسائل کلان حوزه سلامت شهرستان  پرداخته خواهد شد.

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :